Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yüce Dağ Başında Ceylan Balalar
Yöresi:
Kuzeydoğu Anadolu
Kaynak Kişi:
Muazzez Türing
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
599