Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yüksek Minareden Attım Fesimi
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
Kemal Altınkaya
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
245