Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Zaten Benim Bahtım Kara
Yöresi:
Gaziantep
Kaynak Kişi:
Beyzan Kaptan
Derleyen:
T. Özkan/A. Günday
Notaya Alan:
T. Özkan/A. Günday
REPno:
3688