Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Zeynep Bu Güzellik Var Mı Soyunda
Yöresi:
Sivas/Kangal
Kaynak Kişi:
Âşık Süleyman
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
331