Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Zeytinyağı Şişesi
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
Sevim Sütçü
Derleyen:
Nurettin Çamlıdağ
Notaya Alan:
Saadettin Gürhan
REPno:
3177