Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Zeytinyağlı Yiyemem
Yöresi:
Bursa
Kaynak Kişi:
İhsan Kaplayan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1133