Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ziybek Misin Ziybek Donu Giyecek
Yöresi:
Ankara
Kaynak Kişi:
Genç Osman
Derleyen:
H.B.Yönetken/M.Sarısözen
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
2393