Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Adalarda Vardır Gamiş
Yöresi:
Erzincan/Kemaliye
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Mehmet Bircan
Notaya Alan:
Saadet Yılmaz Bircan
REPno:
4528