Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aman Da Kırat Gülüm De Kırat
Yöresi:
Konya
Kaynak Kişi:
Çapur Ahmet
Derleyen:
Ankara Devl.Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4474