Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Annem De Beni Nenni Dedi Salladı
Yöresi:
Rumeli/Burgaz
Kaynak Kişi:
Faruk Yılmaz
Derleyen:
Ali Küçükdemirci
Notaya Alan:
Ali Küçükdemirci
REPno:
4570