Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ayağına Giymiş Kara Yemeni
Yöresi:
Kütahya/Altıntaş Köyü
Kaynak Kişi:
Mustafa Çetin
Derleyen:
Ankara Devl.Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4521