Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bir Oda Yaptırdım Yüceden Yüce
Yöresi:
Erzincan
Kaynak Kişi:
Erzincan'lı Şerif (Şerif Tanındı)
Derleyen:
Plaktan Yazıldı
Notaya Alan:
Salih Turhan
REPno:
4552