Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bu Sular Akar Ağlar (Hoylama-İş Türküsü)
Yöresi:
Şanlıurfa/Kısas Köyü
Kaynak Kişi:
Mehmet Acet (Aşık Sefai)
Derleyen:
Banttan Yazıldı
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4563