Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Önüne Guşanmış Yandımdan Öynük
Yöresi:
Afyon/Emirdağ
Kaynak Kişi:
H. Rıfat Aydemir/Pınar Halaç
Derleyen:
R. Altınay/H. Yaltırık
Notaya Alan:
Hale Gür
REPno:
4576