Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Abdal davula vurdu
Yöresi:
Kırşehir
Kaynak Kişi:
Mahalli Hanımlar
Derleyen:
Mehmet Kara
Notaya Alan:
Mehmet Kara
REPno:
0