Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aç aç kollaruv di gel yanıma
Yöresi:
Kerkük
Kaynak Kişi:
(Söz) Mehmet İzzet Hattat
Derleyen:
(Müzik) Abdurrahman Kızılay
Notaya Alan:
Abdurrahman Kızılay
REPno:
0