Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Adana'lı esmer olur yan bakar
Yöresi:
Şanlı Urfa
Kaynak Kişi:
Bakır Yurtsever
Derleyen:
Abuzer Akbıyık
Notaya Alan:
Bakır Karadağlı
REPno:
0