Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Adana yolu bağlar
Yöresi:
Malatya
Kaynak Kişi:
Bedri Karahan
Derleyen:
Salih Turhan
Notaya Alan:
Salih Turhan
REPno:
Adana Türküleri-Salih Turhan