Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ağlamanam ağlama
Yöresi:
Kerkük
Kaynak Kişi:
İ. Nimet/İ. Sıma Berber
Derleyen:
Suphi Saatçi
Notaya Alan:
Süleyman Şenel
REPno:
0