Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ay Gız Adın Amandır
Yöresi:
Kars
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
İstanbul Belediye Kons.
Notaya Alan:
Adnan Ataman
REPno:
1399