Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Akşam olanda bade dolanda
Yöresi:
Artvin-Ardanuç
Kaynak Kişi:
Yüce Dede
Derleyen:
Rasim Yılmaz
Notaya Alan:
Mehmet İpek
REPno:
0