Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Akşam oldu gün kavuştu efendim
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
Mustafa Berişa
Derleyen:
Aluş Nuş
Notaya Alan:
Aluş Nuş
REPno:
0