Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Akşam olur karanlık
Yöresi:
Trabzon-Maçka
Kaynak Kişi:
Fahri Özcan
Derleyen:
Mustafa Duman
Notaya Alan:
Süleyman şenel
REPno:
0