Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Akşam olur kervan çıkar yokuşa
Yöresi:
Şanlı Urfa
Kaynak Kişi:
Mahmut Güzelgöz
Derleyen:
Osman Güzelgöz
Notaya Alan:
Bakır Karadağlı
REPno:
0