Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al beni zülfün teline
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
Bayram Süleyman
Derleyen:
Aluş Nuş
Notaya Alan:
Aluş Nuş
REPno:
0