Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al ele sâki peymane
Yöresi:
Şanlı Urfa
Kaynak Kişi:
Mahmut Güzelgöz
Derleyen:
Abuzer Akbıyık
Notaya Alan:
Bakır Karadağlı
REPno:
0