Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ali'm aman gülüm aman
Yöresi:
Antalya-İbradı
Kaynak Kişi:
Sami Demircioğlu
Derleyen:
Erdem Çalışkanel
Notaya Alan:
Erdem Çalışkanel
REPno:
0