Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ali'mdir gaziler başı
Yöresi:
Çorlu
Kaynak Kişi:
Çorlu Bektaşi Topluluğu
Derleyen:
Hüseyin Yaltırık
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
0