Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ay Gız Menim Canımsan
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
Bülbül Mehmedov
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Esat Kabaklı
REPno:
3220