Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Allılar sap kağnısı geliyor
Yöresi:
Kırşehir-Mucur
Kaynak Kişi:
Bulduk Duvan
Derleyen:
Abdullah Gündüz
Notaya Alan:
Olgun Gönül
REPno:
0