Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al papağ oğlan kende gel
Yöresi:
Van-Erciş
Kaynak Kişi:
M. Bülbül-M. Dokumacı
Derleyen:
Yaşar Doruk
Notaya Alan:
Savaş Ekici
REPno:
0