Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Anasının adı Fatma
Yöresi:
Gaziantep
Kaynak Kişi:
Vedat Kutlar
Derleyen:
Melih Duygulu
Notaya Alan:
Melih Duygulu
REPno:
0