Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ankara'nın taşına bak
Yöresi:
Ankara
Kaynak Kişi:
Kons. İcra Heyeti
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Cengiz Kurt
REPno:
0