Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Annemden doğdum dünyaya geldim
Yöresi:
Edirne
Kaynak Kişi:
Musulca Köyü Halkı
Derleyen:
Hüseyin Yaltırık
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
0