Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arpalar kara kılçık
Yöresi:
Şanlı Urfa
Kaynak Kişi:
Mahmut Güzelgöz
Derleyen:
Osman Güzelgöz
Notaya Alan:
Salih Turhan
REPno:
Urfa Türküleri-Salih Turhan