Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Arzeyleyip dostum geldim hânene
Yöresi:
Artvin
Kaynak Kişi:
Ahmet Akgün
Derleyen:
Osman İlker
Notaya Alan:
Seyfettin Kaya
REPno:
0