Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Artvin vilâyeti aşayım dağdan
Yöresi:
Artvin
Kaynak Kişi:
C. Kaya
Derleyen:
Osman İlker
Notaya Alan:
Seyfettin Kaya
REPno:
0