Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ay Oğlan Yiğit Misin
Yöresi:
Kütahya
Kaynak Kişi:
Sadık Türk/Şeref Canku
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
265