Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ay Saçı Burma
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
Zahpur Tagızâde
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Fatih Gürgün
REPno:
2892