Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aya Bak Yıldıza Bak (2)
Yöresi:
Artvin
Kaynak Kişi:
Mehmet Yılmaz
Derleyen:
Cemil Demirsipahi
Notaya Alan:
Cemil Demirsipahi
REPno:
0