Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ayakkabı giyerim de
Yöresi:
Artvin
Kaynak Kişi:
Cemal Özgün
Derleyen:
Nihat Özgün
Notaya Alan:
Nihat Özgün
REPno:
0