Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aya Bak Nice Gider
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Raci Alkır/Muharrem Akkuş
Derleyen:
Alaaddin Seçgel
Notaya Alan:
Mustafa Hoşsu
REPno:
240