Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ayşe evun tüteyi
Yöresi:
Trabzon-Maçka
Kaynak Kişi:
Talip Öztürk
Derleyen:
Mustafa Duman
Notaya Alan:
Süleyman Şenel
REPno:
0