Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
bağ ile bostan istemem
Yöresi:
Elazığ
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
-
Notaya Alan:
Nurettin Demirbaş
REPno:
0