Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ayağına Giyer Üç Güllü Çorap
Yöresi:
Nevşehir/Ürgüp
Kaynak Kişi:
Fadime Hanım/Fadik Hanım
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Adnan Ataman
REPno:
1408