Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
baş bıçağın namlısı
Yöresi:
Ankara
Kaynak Kişi:
-
Derleyen:
izzet altınmeşe
Notaya Alan:
Cengiz Kurt
REPno:
0