Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ayağına Giymiş Kara Yemeni
Yöresi:
Şanlıurfa
Kaynak Kişi:
Cemil Cankat
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
363