Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
başına bağlamış yeşil yemeni
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
şükriye nuş
Derleyen:
Aluş Nuş
Notaya Alan:
Aluş Nuş
REPno:
0