Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
ben bir romen kızı gördüm
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
-
Derleyen:
Aluş Nuş
Notaya Alan:
Aluş Nuş
REPno:
0