Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
ben bu yıl yarimden ayrı düşeli
Yöresi:
Kırşehir
Kaynak Kişi:
Neşet Ertaş
Derleyen:
Neşet Ertaş
Notaya Alan:
m. ali gürsoy
REPno:
0